domingo, 26 de abril de 2015

Compartimos e apoiamos a seguinte información da ODS de Coia

Seguen os problemas da RISGA. Polo momento o decreto que ten que desenvolver a Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia segue na neveira, mais ben no conxelador. Na consellería falaban de mediados de 2015 como posible data de publicación do mesmo. Polo momento non hai novas, e os tempos fixados na lei están amplamente superados.

Non é que pensemos que o decreto vaia a mellorar a situación actual. Sabemos que consolidará a restritividade na aplicación que sufrimos, porén a aprobación do mesmo pode ser unha oportunidade -se somos quen de xuntar forzas e loitas- para rematar coa indefensión que provoca non ter un marco legal claro e definido.
Mentres agardamos polo decreto, as delegacións provinciais van, paseniño, actualizando os expedientes á normativa vixente aproveitando as revisións anuais dos mesmos. A nova lei mantén moitos dos problemas antigos engadindo, a maiores, novas e máis duras restricións. Facemos unha pequena enumeración dos, vellos e novos, atrancos:


Un ano de espera pola RISGA. Na delegación de Vigo están a resolver solicitudes presentadas en decembro de 2014. Os atrasos na Xunta, engadidos á demora na tramitación por parte dos servizos sociais do Concello de Vigo fan que teñamos que agardar máis de un 1 ano para poder cobrar á RISGA. Tanto Xunta como Concello de Vigo están a incumprir os prazos máximos de resolución marcados por lei, que non poden exceder os 3 meses dende o momento da solicitude.

- Como xa denunciamos varios colectivos, a nova lei deixa fóra da RISGA a cidadáns da Unión Europea que non acrediten “residencia legal”. Para poder acreditar esa residencia legal se esixe contar con ingresos económicos, incompatibles á súa vez, coa percepción da RISGA. O que, na práctica, está a supoñer que non se outorguen RISGAs a cidadáns da UE.

Imposibilidade de que varias unidades cobren a RISGA se viven nun piso compartido. A Xunta aplica agora o criterio: “unha RISGA por domicilio”. Aínda que sexan unidades familiares con nenxs a cargo.

Se tes un emprego precario non podes solicitar a RISGA. Se no momento de presentar a solicitude non estás desempregado non podes solicitar a RISGA. Da igual que sexa un emprego precario, a tempo parcial ou cun salario inferior á contía da RISGA.

Péchase a posibilidade de solicitar a RISGA se no momento de facelo percibes algunha axuda. Era moi habitual que perceptoras da RAI (=426€ x 11 meses) iniciasen a tramitación da RISGA con varios meses de antelación a que finalizase aquela, para tratar de no quedar ningún mes sen ingresos; o cal agora non é posible e polo tanto obrígannos a permanecer máis meses sen ningún tipo de ingresos.

A Xunta coas súas políticas sociais, lonxe de ir ás causas da desigualdade e da privación de recursos básicos que cada día sufrimos máis galegas (95000 fogares con todos os membros en paro, 37000 desempregadas en Vigo...), léanos no “labirinto da exclusión social”, avanza no control social das persoas empobrecidas e afonda en discursos que responsabilizan aos individuos de problemas sociais os cales precisan de respostas colectivas.
Fronte a isto tomamos o berro das compas de Alambique: Non tragamos máis ante a pobreza, a exclusión e a precariedade! 

Xa abonda de esmolas, de facer negocio coas nosas necesidades, de políticas de miseria, de controlarnos a vida, de precariedade... Fartas da súa cobiza seguiremos a traballar, a sumar forzas para superar os “salarios ou rendas para pobres” e dar paso á Renda Básica das iguais e moitísimo máis.

Coia, abril 2015

viernes, 24 de abril de 2015

La Plataforma del Tercer Sector lamenta profundamente la tragedia en el Mediterráneo y pide medios para combatirla

Nós secundamos totalmente o seguinte:


La Plataforma del Tercer Sector lamenta profundamente la tragedia en el Mediterráneo y pide medios para combatirla

  • Pide una política migratoria europea que evite estos dramáticos sucesos y cuyo principal objetivo sean las personas


(Madrid, 22 de abril de 2015).- La Plataforma del Tercer Sector ha lamentado con rotundidad la tragedia humanitaria ocurrida en el Mediterráneo, con el hundimiento de un buque en el que viajaban más de 700 inmigrantes procedente de Libia, y ha pedido mayores esfuerzos para combatir este drama y proteger los derechos de las personas migrantes.

La Plataforma del Tercer Sector se suma a las muestras de condolencia y condena de las organizaciones del ámbito humanitario ante otro preocupante ejemplo de la enorme vulnerabilidad e inseguridad a la que se enfrentan estas personas que, en muchas ocasiones, huyen de la guerra y los conflictos que tienen lugar en sus países de origen.

Para evitar estas situaciones, la Plataforma ha pedido una política migratoria europea que evite estos dramáticos sucesos y cuyo principal objetivo sean las personas.

La defensa de las personas migrantes y sus derechos es una preocupación de la Plataforma del Tercer Sector y por ello incide en la necesidad de poner medios para evitar las situaciones de extrema vulnerabilidad que se derivan de los procesos migratorios y que ponen en riesgo la vida de las personas.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha señalado recientemente que aproximadamente 3.400 personas migrantes perdieron la vida el año pasado en el Mediterráneo y que la cifra está destinada a aumentar con la llegada del buen tiempo.
En esta línea, recuerda que es imprescindible mejorar las condiciones de vida en los países de origen, los conflictos armados, la pobreza y la falta de oportunidades para evitar muertes de personas inocentes.
En un contexto de creciente presión migratoria debido a la inestabilidad en el norte de África y Oriente Medio, este tipo de tragedias ponen de manifiesto la necesidad de diseñar una nueva política migratoria que ponga el acento en proteger la vida y los derechos de las personas migrantes.
Entre otras cosas, se ha referido a la necesidad de dotar de más efectivos las fronteras para evitar las salidas de embarcaciones repletas de inmigrantes en situación de inseguridad, así como de fortalecer, entre otros mecanismos, las políticas de cooperación internacional.

Sobre la Plataforma:
La Plataforma del Tercer Sector en España se constituyó el 10 de enero de 2012 como una entidad sin ánimo de lucro que pretende defender el valor de lo social desde una voz unitaria, a la vez que intenta promover soluciones en favor de los colectivos más desfavorecidos, proteger los derechos sociales e impulsar la igualdad entre las personas.
Fue fundada por siete de las organizaciones más representativas en el ámbito de lo social: Plataforma del Voluntariado de España (PVE), Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).

Contacto: Cristina Díaz 91 545 01 44 / 617 43 38 95 comunicacion@plataformatercersector.es /cdiaz@servimedia.net

viernes, 17 de abril de 2015

Recollemos telas de paraugas rotos para facer os faldaguas de Pilar de Francisco

Pilar de Francisco a inventora dos Pica-celos ou Pica-Fixos que podedes atopar no Rastro de Boa Vida tamén nos quere ensinar a facer os seus faldaguas.

Para isto precisamos telas de paraugas que xa non usedes, se queredes os recollemos no rastro e en breve poderedes atopalos tamén alí.Para máis información podedes visitar a seguinte ligazón:


http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/pontevedra/2015/04/07/inventos-solidarios-patente/0003_201504P7C5991.htm

martes, 14 de abril de 2015

Xornadas sobre Empersas de Inserción

O próximo mércores día 22 de 17:00 a 20:00 no salón de actos da EPA en Pontevedra, información e inscricións:


lunes, 6 de abril de 2015

Reapertura do Rastro Solidario Boa Vida

O vindeiro 7 de abril Boa Vida abrirá o seu Rastro Solidario con carácter permanente.O Rastro ten unha triple función:

1- Ofrecer unha oportunidade de formación a través da experiencia para persoas en situación de exclusión social ou en risco de estalo de maneira que poidamos influir na mellora persoal e social de cara a normalización da vida das persoas. Cos beneficios aportar unha cantidade en forma de becas de formación que compensen os gastos de transporte e alimentación así coma o tempo adicado

2- Facer unha labor socioeducativa coa sociedade a través da visibilización das persoas con dificultades sociais tratando de implicar a todas as persoas no proceso de loita contra a pobreza e exclusión

3- Propiciar unha actitude positiva sobre a reciclaxe, a reutilización e a reducción dos residuos textiles e similares que recollemos para esta campaña, tanto na sociedade coma en nós mesmos como colectivo

Por útlimo, de xeito transversal, traballamos valores e principios baseados no esforzo e o traballo constante, a superación de dificultades, o apoio mutuo e a resolución de conflitos. 

Queremos ser un referente na loita activa e na denuncia social contra a pobreza e a exclusión social.

Agardamos as vosas visitas