jueves, 20 de abril de 2017

Imos ir contando como vai a campaña "100 persoas 10 euros ao mes durante 12 meses ou 100*120" para seguridade social, salario, e gastos mantemento posto de traballo a media xornada de dúas persoas
 
Data Importe ano Importe ingreso num persoa Datos públicos
20/04/17 50 50 0,41 anonimo
20/04/17 120 120 1 Carmen Santos
Total recadado 170

Falta 11830

miércoles, 12 de abril de 2017

5 anos loita pola xustiza e apoio económico


Este é o deseño do noso chaveiro solidario, custa 2 euros, axudasnos a vendelos??
Queres facerte doante, e darnos o teu apoio económico?? envíanos mail....

Estimado señor/a

Tal vez coñeza a nosa actividade solidaria xa que nos ten entregado roupa e outros obxectos e quizais ten mercado na nosa tenda.

Como seguramente sabe, BOA VIDA, iníciase en Pontevedra. Un grupo de persoas “con problemas de todo tipo” en “situación de vulnerabilidade social” reunímonos para mellorar a nosa vida coa idea de dar participación e esperanza a todo o que quixer formar parte do grupo. Esta é a filosofía. A base é o traballo e a formación-acción participativa. Contamos co apoio do movemento “Traperos de Emaus Navarra.”


Hoxe BOA VIDA ten dúas áreas de acción:

BOA VIDA TRAPERA. Que se ocupa da recollida, manexo e venda de residuos útiles (roupa, calzado, etc). Os materiais recollidos selecciónanse, clasifícanse e véndense na tenda se son aptos para iso. O resto envíase para reciclaxe. Nestes momentos temos catro bolseiros formados, que fan recollida, selección, clasificación e atención na tenda; unha persoa contratada e, ademais, contamos coa colaboración de varios voluntarios.

OFICINA DE DEREITOS E DEBERES SOCIAIS (ODDS). Un espazo para intercambio de información e formación. Un espazo de apoio e tamén para defender e avanzar no logro de dereitos, tales como emprego, axudas sociais, vivenda… elabóranse itinerarios de inserción laboral. Nos últimos dous anos, demos información de calidade a 200 persoas, acompañamos en itinerarios de inserción a 50 e facilitamos formación en cursos a 120 persoas. Todo isto con apoio financeiro público (da Xunta de Galicia) e achegas solidarias de particulares .

Queremos que o proxecto de BOA VIDA TRAPERA siga camiñando de forma estable, igual que a vida das persoas que loitan por saíren da pobreza, por isto precisamos fondos cos que axudar a financiar a seguridade social e os custes do mantemento dos postos de traballo creados.

Dirixímonos a vostede para agradecerlle todo o apoio prestado até agora. Gustaríanos dar un paso mais e, por iso, invitámolo a que se faga doante. Achegámoslle o impreso que nos tería que devolver asinado si así o desexase


Entidades sociais galegas presentan “Rentaterapia” a campaña a favor de marcar o X Solidario na declaración da renda
· Un 33,4% dos contribuíntes non marcan ningún recadro, nin o de Fins Sociais nin o da Igrexa.
· 7.320 contribuíntes máis que no 2015 marcaron a X Solidaria, ainda así, recadáronse 301.814 € menos.
· Marcar un recadro non significa que se paguen máis impostos nin que che devolvan menos. Dos impostos que tocan pagar, o Estado permite que a persoa contribuínte decida a quen lle quere destinar o 0,7% dos impostos que ten obriga de pagar.

Santiago de Compostela, 7 de abril. As entidades do terceiro sector galego, representadas por EAPN-Galicia, CERMI-Galicia e a Coordinadora Galega de ONGD, reuníronse esta mañá en Santiago para facer balance das cifras recadadas o ano pasado en Galicia mediante a asignación do 0’7% do IRPF ao recadro de Fins Sociais (Actividades de Interese Xeral consideradas de Interese Social). Na rolda de prensa presentouse tamén a campaña do X Solidario deste ano “RENTATERAPIA”, que informa e anima ás persoas contribuíntes para que marquen o recadro de Fins Sociais á hora de facer a súa declaración da renda.

A vicepresidenta de EAPN-Galicia, Mónica Permuy, abriu o acto explicando que “cando se fai a declaración da renda existen catro posibilidades: marcar o recadro de Fins Sociais, marcar o recadro de Fins Sociais e o da Igrexa Católica, marcar só o cadro da Igrexa Católica ou non marcar ningún recadro. O que pretendemos con esta campaña, é animar á xente a que marque o recadro de “Actividades de interese xeral”, porque non estaremos pagando máis impostos, nin recibiremos menos cartos no caso de devolución: o que faremos será contribuir á organización de programas e proxectos para as persoas en risco de excusión social.”

“Trátase dun dereito que temos: escoller a onde van a parar os nosos impostos.”Lorena Seijo, representante da Coordinadora Galega de ONGD, realizou un balance das cifras recadadas a través do recadro Fins Sociais durante a declaración da renda presentada o ano pasado en Galicia. Seijo apuntou que “un 55% das persoas contribuíntes en Galicia marcaron o recadro de “Actividades de interese social”. Trátase de 7.320 persoas máis que en 2015. Aínda así, temos 560.237 persoas que seguen sen marcar a X Solidaria (un total de 416.104 non marcaron ningún recadro e 144.133 só marcaron o da Igrexa). Se todas as persoas que non marcan nada optaran por participar, recadaríamos en Galicia un total de 25,5 millóns de euros (10,7 millóns máis)”

Pola súa banda, o vicepresidente e tesoureiro do CERMI-Galicia, Elías Palacio Verdini, enumerou os múltiples programas que se veñen beneficiando cada ano grazas á X Solidaria, “cada vez que unha persoa marca a X Solidaria na súa declaración da renda, está a colaborar para que as persoas en situación máis vulnerable poidan ter unha oportunidade de saír adiante. 

Neste sentido, Elías Palacio destacou a importancia que as entidades lle otorgan á transparencia nestes datos, “queremos apuntar que existe unha total transparencia por parte das ONG á hora de xestionar os proxectos que se realizan. O diñeiro recadadodestínase integramente a proxectos concretos que se presentaron previamente ao Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e en ningún caso se destina ás estruturas das entidades.”

O vicepresidente do CERMI recalcou para finalizar que “Marcar a X Solidaria non custa nada. Nin pagas máis, nin che devolverán menos, e ademais é importante recalcar que pódense marcar ambos os recadros (o da Igrexa, e o de Fins Sociais): ambas asignacións suman 0,7+0,7= 1,4%”

miércoles, 5 de abril de 2017

Prensa

EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2017 ABANDONA A 341.301 DEPENDIENTES EN LISTA DE ESPERA Y 90 DE ELLOS SEGUIRÁN FALLECIENDO CADA DÍA SIN RECIBIR LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENEN DERECHO.


CIUDADANOS INCUMPLE SUS ACUERDOS Y TRAICIONA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
El cacareado aumento del gasto en esta materia en los PGE 2017 se cifra en 100 millones de euros. Los acuerdos -de investidura primero y sobre dependencia después- firmados por Ciudadanos aseguraban, cuando menos, la vuelta a la financiación estatal previa a los recortes de 2012, lo que se estimaba en unos 450 Millones además de otras medidas.
Una de tres: o los de Rivera se han dejado engañar; o son ellos los que nos han engañado a todos; o el equipo de Garicano tiene averiada la Excel. Ponemos de nuevo la nuestra a su disposición. O los de Rivera son torpes o son crueles, haciéndose cómplices de la decisión más canalla de este presupuesto 2017.
Incorporar 100 millones de euros en la partida 231I de la Seguridad Social (transferencias a las comunidades autónomas para atención a la dependencia por el nivel mínimo garantizado) no supone absolutamente NADA.
Es papel mojado porque ni siquiera se asegura que dichos fondos se transfieran al nivel autonómico ya que para recibir un euro del Estado, las autonomías deben acreditar cinco euros de gasto en personas atendidas (algo que hoy no pueden cumplir gracias al modelo de financiación).
Es papel mojado porque se trata de una partida ampliable que se suplementa automáticamente en la medida en que la gestión del sistema avance. De hecho en 2016 se suplementó con 37 millones de euros. Daba lo mismo 100 que 200.
Es papel mojado porque la clave de la financiación finalista son las cuantías por dependiente atendido según su grado de dependencia que reciben las comunidades autónomas (nivel mínimo). Estas cuantías se recortaron mediante el RD-Ley 20/2012 de 13 julio que dinamitó la Ley de dependencia y son las que hoy sigue en vigor.
Es papel mojado porque el aumento del gasto de 100 millones, más un 10%, lo que significa que teniendo en cuenta que la atención media de un dependiente cuesta 6.833 euros al año, en el mejor de los casos se podrían atender a unos 15.000 de la lista de espera, lo que condena al 96% restante de la lista de espera a no recibir prestación o servicio de la ley de dependencia durante este año.
Es indignante y cruel porque supone que las administraciones seguirán incumpliendo la Ley y violando derechos subjetivos. En lo que resta de año fallecerán 35.000 personas que tenían un derecho reconocido sin recibir servicios o prestaciones. Eso sí, bajará la "lista de espera".
Ya estamos hartos de palabrería y de falta de visión en este asunto. Mientras nos entretienen con "guiños" sociales (342 M€ para atención a la familia y pobreza infantil de gestión incierta e impacto dudoso) se desatienden los servicios sociales públicos básicos y se incumplen los derechos ya reconocidos a la ciudadanía.
Siguen entendiendo esta política como un gasto incómodo y no como una inversión social necesaria, oportuna e inteligente. Si no van a cumplir la Ley, deróguenla.
Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. e-mail directoressociales@hotmail.com