martes, 1 de enero de 2019

NOVA WEB BOA VIDA

Mudamos o blog a nosa NOVA WEB

Se queres seguir manténdote informado sobre a Asociación Boa Vida, accede a Web https://boavida.org/ ou preme no seguinte enlace que te redirixirá a mesma:

ENLACE A WEB

lunes, 17 de diciembre de 2018Exposición na casa das campas. Animádevos, hay material que fixeron os alumnos dos nosos curso de reciclaxe o moito mais.
viernes, 16 de noviembre de 2018

Subvención Contratación Garantía Xuvenil

A Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta da Galicia concedeunos unha subvención para o financiamento de accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, a través da contratación durante sete meses de persoas novas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, co obxecto de proporcionarlles unha experiencia e práctica profesional que facilite a súa inserción laboral.
Esta convocatoria enmárcase dentro do Programa operativo de emprego xuvenil, cofinanciado cunha porcentaxe do 91,89% pola Iniciativa de emprego xuvenil e o Fondo Social Europeo para o período 2014-2020, en particular:
Eixe 5. Integración sostenible no mercado de traballo das persoas novas que non se atopan empregadas, nin participan en actividades de educación nin formación, en particular no contexto da garantía xuvenil.
Prioridad de investimento 8.2. Integración sostenible no mercado de traballo das persoas novas que non se atopan empregadas nin participan en actividades de educación nin formación, así como os mozos que corren o risco de sufrir exclusión social e os procedentes de comunidades marxinadas, en particular no contexto da garantía xuvenil.
OBXECTIVOS E RESULTADOS QUE SE PRETENDEN ACADAR:
Elaborar proxectos de integración social aplicando a normativa legal vixente e incorporando a perspectiva de xénero.
Dirixir a implementación de proxectos de integración social coordinando as actuacións necesarias para levalas a cabo e supervisando a realización das actividades con criterios de calidade.
Realizar actuacións administrativas asociadas ao desenvolvemento do proxecto, aplicando as tecnoloxías da información e a comunicación para xestionar a documentación xerada.
Programar actividades de integración social aplicando os recursos e estratexias metodológicas máis adecuadas.  
Deseñar e implementar actuacións para previr a violencia doméstica, evaluando o desenvolvemento das mesmas.
Deseñar actividades de atención ás necesidades físicas, e psicosociais en función das características dos usuarios e do contexto, controlando e evaluando o desenvolvemento das mesmas.
Organizar as actividades de apoio á xestión doméstica en función das características da unidade de convivencia, controlando e evaluando o desenvolvemento das mesmas.
Organizar e implementar actividades de apoio psicosocial mostrando unha actitude respetuosa coa intimidade das persoas e evaluando o desenvolvemento das mesmas.
Organizar e implementar actividades de adestramento en habilidades de autonomía persoal e social, evaluando os resultados conseguidos.
Deseñar e implementar actividades de intervención socioeducativa dirixidas ao alumnado con necesidades educativas específicas colaborando co equipo interdisciplinar.
Organizar e implementar programas de inserción laboral e ocupacional, evaluando o desenvolvemento dos mesmos e o seu axuste ao itinerario prefijado.
Obxectivo específico 8.2.4. Aumentar a contratación de carácter indefinido das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, a través da intermediación e dos incentivos económicos.
Medida 8.2.4.2. Axudas ao emprego para a contratación de persoas novas durante un período superior a seis meses.
As persoas traballadoras que sexan contratadas para a realización dos servizos polos que se outorgue a subvención deberán ser, en todo caso, persoas maiores de dezaoito e menores de trinta anos, desempregadas inscritas e beneficiarias no fichero do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 
Deste xeito, dámoslle a bienvenida ao equipo a Borja Arribas Vázquez, técnico superior en integración social. Seleccionado entre un grupo de excelentes mozos e mozas sobradamente preparados.

jueves, 11 de octubre de 2018

Charla día Internacional de Loita contra Pobreza


Charla Ingresos Mínimos
Participaron, Toño Ramírez, que presentó las diferencias entre rentas mínimas, y rentas básicas, y las nuevas  rentas municipales de A Coruña, Santiago, y próximamente Pontevedra.
Teresa Patiño, nos contó su experiencia viviendo con una PNC, Pensión no contributiva.
Javier Pérez, expuso la situación de las Rentas Mínimas en el Estado español y de modo más conciso en Europa. Que desarrollamos más ampliamente debido a que remitió el texto y es normalmente más desconocida la temática.

Se comentó que el caso español, aparte de ser diferente al del resto de los países europeos, con 19 Rentas Mínimas diferentes en cuanto a cuantía y requisitos para acceder a ella, es también diferente en cuanto a que dichas Rentas Mínimas toman como referencia el IPREM (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), índice creado en España en el 2004 que se usa como referencia de ayudas y subsidios, y no toman como referencia el SMI (Salario Mínimo Interprofesional), como hacen la mayor parte de los países europeos.

En este punto expuso brevemente el Plan de Garantías Ciudadanas que se va a implementar en breves fechas en Castilla La Mancha, poniéndolo como ejemplo de que otro tipo de Renta Mínima es posible, vinculada al SMI en este caso, y que no sólo incluye una Renta Mínima Garantizada (novedad en España), sino que además prevé un completo plan de acceso a la vivienda, inclusión educativa y otro tipo de ayudas y soporte a las personas en situación de pobreza y exclusión social.

También se habló del proyecto EMIN (Rentas Mínimas Europeas), auspiciado por EAPN Europa, y que defiende la implantación de una Renta Mínima digna en cada país de Europa, hablando de la conveniencia de que dichas Rentas deberían al ser al menos del 60 % del SMI en aquellos países en los que éste exista.
Brevemente se comentaron las últimas enmiendas al proyecto de decreto que va a desarrollar la RISGA por parte de la Xunta de Galicia, lo que provocó un intenso y cordial debate en torno al asistencialismo y a las insuficientes medidas que la Xunta prevé en su último borrador de dicho Decreto.

Hay que destacar el gran nivel de participación del público asistente que facilitó el trabajo de los dos compañeros ponentes y que contribuyó a que fuera realmente una mesa redonda de debate y de propuestas.
Escrito por Javier Pérez y Pepa Vázquez.

martes, 9 de octubre de 2018

17O #DíaInternacionalContraAPobreza

#17Outubro có motivo da celebración do #DíaInternacionalContraAPobrezaorganizamos unha Mesa Redonda na que proxectaremos o documental "Marxes" de Sara Chuerches. Será no Teatro Principal de #Pontevedra ás 20:00. A entrada é de balde. ¡Agardámosvos!